Bảng phí dịch vụ Hỗ trợ 24/7

Bảng phí dịch vụ tùy hỗ trợ 24/7, hãy lựa chọn gói dịch vụ bạn cần để được hỗ trợ trong tương lai

Hỗ trợ 01 tháng

100.000 VNĐ/Website
 • Cập nhật WordPress
 • Cập nhật Plugins miễn phí
 • Cập nhật Plugins bản Pro
 • Cập nhật Theme bản mới
 • Sửa lỗi CSS, JS, PHP
 • Hỗ trợ cài đặt Plugins mới
 • Sao lưu Website tự động
 • Thời gian hỗ trợ 01 tháng

Hỗ trợ 6 tháng

350.000 VNĐ/Website
 • Cập nhật WordPress
 • Cập nhật Plugins miễn phí
 • Cập nhật Plugins bản Pro
 • Cập nhật Theme bản mới
 • Sửa lỗi CSS, JS, PHP
 • Hỗ trợ cài đặt Plugins mới
 • Sao lưu Website tự động
 • Thời gian hỗ trợ 06 tháng

Hỗ trợ 12 tháng

600.000 VNĐ/Website
 • Cập nhật WordPress
 • Cập nhật Plugins miễn phí
 • Cập nhật Plugins bản Pro
 • Cập nhật Theme bản mới
 • Sửa lỗi CSS, JS, PHP
 • Hỗ trợ cài đặt Plugins mới
 • Sao lưu Website tự động
 • Thời gian hỗ trợ 12 tháng
Hoàn lại tiền 100% trong 30 ngày
(Nếu bạn không hài lòng về chất lượng dịch vụ hỗ trợ của HanoWeb)