Bảng giá tên miền Việt Nam & Quốc Tế

Bảng giá tên miền phổ thông, thường dùng nhất. Nếu bạn muốn mua tên miền khác, vui lòng liên hệ để được báo giá.

Tên miền Việt Nam

 • .vn
 • .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn
 • .gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/
 • .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn
 • .name.vn
 • .int.vn
 • Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN

Phí khởi tạo

 • 280.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 35.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ
 • 190.000 VNĐ

Phí duy trì/năm

 • 470.000 VNĐ
 • 350.000 VNĐ
 • 210.000 VNĐ
 • 210.000 VNĐ
 • 40.000 VNĐ
 • 210.000 VNĐ
 • 210.000 VNĐ

Tổng phí

 • 750.000 VNĐ
 • 630.000 VNĐ
 • 400.000 VNĐ
 • 400.000 VNĐ
 • 75.000 VNĐ
 • 400.000 VNĐ
 • 400.000 VNĐ

Tên miền Quốc Tế

 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .ws
 • .top
 • .xyz
 • .shop
 • .asia
 • .eu
 • .us

Phí khởi tạo

 • 219.000 VNĐ
 • 249.000 VNĐ
 • 249.000 VNĐ
 • 379.000 VNĐ
 • 369.000 VNĐ
 • 686.000 VNĐ
 • 39.000 VNĐ
 • 29.000 VNĐ
 • 809.000 VNĐ
 • 59.000 VNĐ
 • 298.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ

Phí duy trì/năm

 • 299.000 VNĐ
 • 319.000 VNĐ
 • 349.000 VNĐ
 • 379.000 VNĐ
 • 369.000 VNĐ
 • 686.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • 289.000 VNĐ
 • 809.000 VNĐ
 • 349.000 VNĐ
 • 298.000 VNĐ
 • 270.000 VNĐ

Chuyển về HanoWeb

 • 240.000 VNĐ
 • 260.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • 300.000 VNĐ
 • 369.000 VNĐ
 • 686.000 VNĐ
 • 280.000 VNĐ
 • 289.000 VNĐ
 • 809.000 VNĐ
 • 349.000 VNĐ
 • 298.000 VNĐ
 • 220.000 VNĐ